Norna

Låt mig presentera skogarna smycke, Nornan (Calypso bulbosa). Denna sällsynta orkidén trivs på kalkhaltig mark i orörda skogar. Den är skyddsvärd och går att beskåda bla i Umeås närområde, i natura 2000 området Erskarksberget finns flertalet exemplar (2005 blommade 25ex). Flertalet av individer i området är utmärkta med små vita plastpinnar, markeringen är både för att man ska hitta dem enkelt men även för att man inte ska trampa på dem. Men titta ändå en gång extra var du sätter fötterna!  Det finns vältrampade stigar (upptäckte jag efter ett tag snurrande) till lokalerna dock är de inte utmärkta, lite skattjakt måste det få vara!
De blommar i maj till juni och såg ett par vissna exemplar så kan vara våren sista jag lyckades träffa i ett ensamt möte en ljummen sommarkväll.IMG_8260

Leave a Reply